Dopen en opdragen

Bij Nehemia kun je je laten dopen door middel van de waterdoop. De waterdoop symboliseert het afsluiten van je oude leven om vervolgens een nieuw leven te beginnen. Zodra je je laat dopen, laat je aan iedereen zien dat je een volgeling bent van Jezus en dat je je leven aan God hebt gegeven en opnieuw begint. De Bijbel zegt dat bekering en dopen onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Dus wil je je laten dopen en een nieuw leven, een nieuw lichaam, ziel en Geest ontvangen? Zet dan eerst de stap tot bekering. Lees hieronder hoe het werkt of maak een afspraak.

Hoe gaat het dopen in zijn werk?

Voordat je je laat dopen, leer je eerst via een aantal doopstudies de essentie van het dopen. Waarom doen we dit? Waarom wil jij je laten dopen? Wat staat je te wachten? zijn onderwerpen waar we bij stil staan. Op de dag van de doop, (de waterdoop) zul je een algehele onderdompeling hebben. Hiermee wordt je oude leven als het ware begraven met Christus en sta je op uit het water, naar een nieuw leven met Christus. (Romeinen 6:3-4). Bij een begrafenis verdwijnt het lichaam geheel in de grond. Zo moet bij de doop ook het gehele lichaam onder water gebracht worden.

Waarom laten we ons dopen?

Wij dopen volwassenen omdat we geloven dat het de opdracht van Jezus is. Hij zegt: "Ga er daarom op uit om alle volken tot mijn discipelen te maken. Doop hen in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest (MattheĆ¼s 28:19)" ." En in Marcus 16:16: "Wie gelooft en zich laat dopen, zal behouden worden." Lees ook: Handelingen 2:38; Handelingen 8:36-39; Handelingen 10:48 en Handelingen 19:5.

Wanneer laten we ons dopen?

Zodra je je bekeert hebt, kun je je laten lopen. De Bijbel zegt hier over: "Wie gelooft en zich laat dopen, zal behouden worden." (Marcus 16:16). We moeten dus eerst geloven en dan ons laten dopen. "Bekeert u en een ieder van u late zich dopen." (Handelingen 2:38) 

Uw kind opdragen

Bij Nehemia kennen wij geen kinderdoop, maar kan je je baby of kind laten opdragen.

De Bijbel zegt hierover het volgende: 
Zij die geloven in Jezus als hun Verlosser en Here". Indien gij van ganser harte gelooft, is het geoorloofd" (Handelingen 8:37). Zij die zich waarachtig hebben bekeerd: Bekeert u en een ieder van u late zich dopen". (Handelingen 2:38). 

Waarom dopen we dan geen kinderen?
- De doop moet voorafgegaan worden door geloof: "Wie gelooft en zich laat dopen, zal behouden worden" (Marcus 16:16).
- Indien gij van ganser harte gelooft, is het geoorloofd" (Handelingen 8:37). 
- De doop moet voorafgegaan worden door bekering: "Bekeert u en laat u dopen" (Handelingen 2:38).
- De doop is een zich bekleden met Christus. (Galaten 3:27). Dit kan een baby niet doen, zijn geestelijke ontwikkeling staat nog op het beginpunt.
- De doop is "een bede van een goed geweten tot God" (1 Petrus 3:21). Een baby kan nog niet bidden.
- De doop is een daad van de persoon zelf. Men moet zich laten dopen. Men neemt deze beslissing zelf. Zie boven aangehaalde teksten

Hoe werkt opdragen dan?
Bij het opdragen van je kind aan God, breng je als ouders je baby of kind mee naar de samenkomst op zondag.  Hier wordt je kind aan God opgedragen, onder gebed en het zingen van een lied (evt naar keuze). Vaak wordt bij deze gelegenheid de geschiedenis uit de Bijbel voorgelezen en hoe Jezus de kinderen zegende.