Huwelijk inzegenen

Bij de Evangelische gemeente Nehemia in Helmond is het mogelijk om je huwelijk te laten inzegenen. Dit kan wanneer je als man en vrouw het ja-woord willen geven en je leven wilt delen, met elkaar en bovenal met God wil ingaan.

Betrek God bij je huwelijk en Hij zal je zegenen met voorspoed, geluk en trouw!

Wie een zegen vraagt over zijn huwelijk, vraagt God om hem en haar gunstig gezind te zijn. In een tijd en een land waar 1 op de 3 huwelijken op de klippen loopt, is het besef en de wens om God’s hulp erbij te betrekken geen overbodige luxe. Zodra je je Huwelijk in Zijn handen legt en Hem belooft om Hem in je relatie te betrekken (bijvoorbeeld bij de opvoeding van je kinderen, bij onenigheid, of bij belangrijke keuzes) zal hij jullie zegenen met voorspoed, geluk en trouw.

Hoe gaat dit in zijn werk?

1. Via een aantal gesprekken voor het inzegenen van je huwelijk, worden er in een ontspannen setting, praktische zaken besproken mbt het huwelijk en de huwelijksdienst. En leer je de diepere betekenis van het huwelijk zoals God het graag ziet, de verantwoordelijkheden en jouw rol als man en jouw rol als vrouw.

2. Het tweede belangrijke aspect bij het laten inzegenen van je huwelijk is dat je een verdiepingslag krijgt met betrekking tot de kennis van het Woord van God, over het huwelijk. Je krijgt antwoord op vragen zoals; wat is het doel van het huwelijk, waarom willen jullie met elkaar trouwen. En hoe moet je met elkaar het huwelijk inrichten als man en vrouw.