Bijbelstudies en Seminars

De Bijbelstudies van onze kerk gemeenschap in Helmond, zijn avonden waarin we met elkaar proberen de diepte van Gods Woord te onderzoeken, te leren begrijpen en te leren toepassen in ons leven. Na elke studie ga je met een rugzak vol geestelijke wapens en kennis van Gods Woord, weer naar huis!

Geestelijke strijd

“Een bijbelstudie die ons in staat stelt, problemen te zien, de kwade hand daarin te beseffen en om deze af te leggen bij God”


Ben je lid van een kerkgemeente, organiseer je zelf Alfa- of Beta cursussen of wil je jezelf of je kerkorganisatie; zoals oudsten en diaken, naar een hoger Geestelijk niveau tillen? Dan kan ik voor jullie een studie organiseren over Geestelijke strijd. In deze studie, die kan bestaan uit een of meerdere delen, neem ik je mee in de issues die mensen hebben en de daarbij behorende tools, die God, via de Bijbel en de Heilige Geest aanreikt. Met deze uitrusting van Hemelse en Waarheidsgetrouwe kennis, kan iedereen worden geholpen, door Geloof en vertrouwen in God, dat God en zijn Engelen, helpt in de Hemelse Gewesten. Zodat de strijd geen aards en vleselijk gevecht wordt, maar gevecht gevochten tegen het kwade, door onze eigen Lieve en almachtige vader. Ik licht je graag toe hoe deze studie je kan helpen en wat je kan verwachten.

Karaktervorming & Talentontdekking

“Heb je negatieve karaktereigenschappen die moeten veranderen en wil je je talenten ontdekken?”

Dan is deze studie echt iets voor jou. Je talent heb je van God gekregen, maar kan door diverse redenen nog niet zichtbaar voor je zijn. We gaan samen de gesprekken aan om jouw talenten te ontdekken. Want jouw talenten (die iedereen heeft) helpen je om te ontdekken waarom God je heeft geschapen en hoe je deze talenten van God kan inzetten in je leven. Op deze manier krijgt je leven nut, krijg je een doel en leer je jezelf kennen en zien, zoals het oorspronkelijk plan van wat God met jou voorhad!

Verbreken van bolwerken

"Wil je je bewapenen tegen slechte gedachten of triggers, die je emoties beheersen?"
Voordat wij waarlijk vrij kunnen zijn en kunnen leven zoals God het wilt, is het van belang dat we afrekenen met associatieve reactiepatronen of terugkerende triggers. Die ons belemmeren in ons dagelijks leven of geloofsleven. De Bijbel leert ons in: Efeziërs 6:11-17: bewapen je met alle wapens die God je geeft, zodat de duivel met zijn slinkse streken je geen kwaad kan doen. Dit gegeven is van groot belang! Je strijd namelijk niet tegen je ouders, vrienden, dochter, baas of buurman. Je hebt te maken met de boze en zijn machten! Vaak kijken we naar de mens, maar de Heilige Geest leert ons juist om te zien naar wat satan probeert te vernietigen: de mens! 1 Petrus 5:8 zegt dat de boze rondgaat als een briesende leeuw, zoekende wie hij kan verslinden. Door deze studie leer je jezelf te wapenen tegen satan en zijn demonen en de bolwerken te vernietigen

Leidersbediening

"Wil je je talenten inzetten om een goede dienstknecht van het Evangelie te worden?" 
Via deze studie leer je wat het betekent om een leidersbediening te hebben, waarmee je samen met God, Zijn doel gaat realiseren. Dit gebeurt via je menselijke, materiële en geestelijke bronnen, die God aan jou heeft toevertrouwd. Dienstknechten of beheerders zijn verantwoordelijk om anderen te helpen bij het ontdekken en ontwikkelen van de gave(n) die zij van de Geest hebben ontvangen. Met de leidersbediening help je andere gelovigen om geestelijk volwassen te worden en betrokken te raken bij het werk van de bediening. Om zo Zijn Koninkrijk te bouwen. 

Aan het eind van deze cursus weet je: 
• Wat Geestelijk leiderschap en een managementpositie in de kerk inhoudt 
• Welke Bijbelse leidersposities er zijn 
• Hoe de gaven van de Geest in de bediening worden gebruikt 
• Hoe leiders samenwerken in de bediening 
• Hoe je leidt als dienaar en als herder en de daarbij behorende taken 
• Hoe je Bijbelse richtlijnen gebruikt bij besluiten, bij conflicthantering en uitoefening van vermaning 
• Hoe je volgelingen moet trainen en coachen  

Fundamentenstudie

"Ben je geïnteresseerd in het Christelijke geloof of wil je je persoonlijke relatie met God verstevigen?" 

Dan is deze fundamentenstudie voor jou op het lijf geschreven. De studie is als het ware een beginnerscursus voor het Christelijke geloof. En behandelt alle aspecten die met de fundamenten van ons geloof te maken hebben. Daarnaast is het ook een discipelschap training, die helpt om op te groeien tot een discipel van Jezus Christus en je helpt om je persoonlijke relatie met God te verstevigen. Zie het als het bouwen van een geestelijk huis op een goed fundament. Een huis op los zand, houd namelijk niet lang stand, door een windje zal deze weggewaaid worden. Maar wanneer je huis op een sterk en rotsvast fundament staat = Jezus= Dan kunnen er stormen en winden komen, je blijft rotsvast staan. Jezus leert ons niet voor niets in Zijn Woord dat wij als gelovigen, zeker wanneer we net wedergeboren zijn, onderwezen moeten worden. Van wereldburger naar hemelburger, met een identiteit in Christus! 

Doopstudie

“Wil je je oude leven afleggen en als nieuw mens geboren worden? Volg dan deze doopstudie”

De doop is een symbool van reiniging en vergeving en een teken van dood en opstanding in Jezus Christus. Door de doop belijden we dat Jezus plaatsvervangend voor ons gestorven is. Het is een uiterlijke bevestiging van ons geloof in Jezus Christus. En een getuigenis naar God en mensen dat we God toebehoren en dat Hij onze Heer is. We leven namelijk niet slechts voor onszelf, maar willen ons laten leiden door Christus. We laten ons bekleden met Christus (Gal. 3:27) en daarom door onderdompeling dopen: Afleggen en aandoen. (Math. 3:16 ; Hand. 8:38,39)