(inter) Kerkelijke samenwerking

Wij geloven niet in losstaande kerken, wij geloven in een lichaam. Wij geloven dat dit het zichtbaars wordt door interkerkelijke samenwerkingen. Als we onze krachten bundelen, onze talenten delen en ons feilloze vertrouwen stellen op onze God, dan gaan we God groot maken in onze steden en bij de mensen!

(Inter) Kerkelijke samenwerking 
Ben je lid van een kerkgemeente of zit je zelf in de organisatie van een kerkgemeente, geef eens een belletje. Dan gaan we onder het genot van een hapje en drankje eens kennismaken en brainstormen over onze gedachten en ideeën, voor het koninkrijk van onze lieve Heer.

Samenwerken volgens de Bijbel
In de Bijbel vinden we diverse voorbeelden, waarom we als leden van het lichaam van Christus moeten samenwerken. Een van die voorbeelden is het beeld van de gemeente als een geestelijk huis, gemaakt van levende stenen (zie 1 Korintiërs 3 vers 16; en verder Efeziërs 2 vers 21 en 1 Petrus 2 vers 5). Ieder lid heeft als levende steen een plaats tussen de andere stenen. De liefde is als de specie die de stenen bij elkaar houdt en verbindt, waardoor het een sterk geheel wordt. Iedere steen draagt dus bij aan de functie en structuur van het hele huis. De apostel Paulus schrijft in bovengenoemde tekst: ... en laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijke tempel.

Op welke gebieden kunnen wij samenwerken?

v Evenementen organiseren
v Praiseband inzet
v (Gast) spreken
v Bijbeltudies en seminars 

PREDIKER 4:9-12

IEMAND DIE ALLEEN STAAT, KAN WORDEN AANGEVALLEN EN VERSLAGEN, MAAR TWEE MENSEN KUNNEN ELKAAR TE HULP KOMEN EN ZO DE OVERWINNING BEHALEN, DRIE IS ZELFS NOG BETER, WANT EEN KOORD DAT UIT DRIE STRENGEN IS GEVLOCHTEN IS NIET GEMAKKELIJK TE BREKEN. BEREIKEN DAN EEN.