Nehemia

Nehemia is de naam van een bijbelboek in het Oude Testament. De boodschap van het bijbelboek is dat succesvolle arbeid voor God wordt geboren uit gebed wat gepaard gaat met hard werken, lijden en vervolging.

De strijd van Nehemia
Het boek Nehemia beschrijft de herbouw van de muren en poorten van de verwoeste stad Jeruzalem en het herstel van het teruggekeerde volk. De boodschap van het boek is dat succesvolle arbeid voor God wordt geboren uit gebed wat gepaard gaat met hard werken, lijden en vervolging. Het bijbelboek Nehemia bevat belangrijke lessen voor ons, zoals: het hebben van een intens gebedsleven, je volledige inzet voor God en de onbaatzuchtigheid en oog voor je naasten.

Nehemia in deze tijd
Het herstel van de muren en poorten van Jeruzalem in het boek Nehemia, staat voor het herstel van Gods koninkrijk in Nederland en daarmee ook het herstel van Zijn volk: dat zijn wij! In de autoriteit die ons gegeven is in de naam van Jezus Christus en de aanwezigheid van de krachtige heilige Geest in ons, kunnen wij doorgaan en blijven wij bouwen aan Gods koninkrijk; ondanks alle persoonlijke omstandigheden in onze levens, ondanks alle pijlen van verleiding die het kwade op ons afvuurt en ondanks de felle tegenstand van mensen die een leven verkiezen zonder de aanwezigheid van God.

Nehemia als gemeente
De Evangelische gemeente Nehemia te Helmond is er voor de mensen die pragmatisch Gods Woord willen toepassen in hun leven, ten opbouw van het eigen geestelijke leven en die van een ander. Elke zondag komen we samen, we zingen en aanbidden God en luisteren naar de verkondiging van Gods woord. Een enthousiaste groep musici begeleidt bij het zingen. Onze voorganger Richard de Waal preekt op een moderne eigentijdse manier, maar bijbelgetrouw. Regelmatig is er een spreker van buiten de gemeente of doet een gemeentelid het woord, ter opbouw, inspiratie, of getuigenis voor velen. Ook is er ruimte om te bidden. De kinderen t/m 12 jaar hebben in een plenaire sessie, hun eigen dienst, waar ze al spelenderwijs bekend worden gemaakt met het geloof in God de Vader, Zoon en Heilige Geest.

Meer weten over wie wij zijn en wat wij doen? Wij zien je vraag graag tegemoet!