Onze Visie

Ons streven is om een evangelische gemeente van God te zijn waar Zijn liefde merkbaar en voelbaar is voor een ieder die komt. Ook voor iedereen die beschadigt is in zijn of haar (geloofs)leven, helpt Nehemia te herstellen en toe te rusten tot dienstbetoon aan God.

 Nehemia vindt het belangrijk om de mensen te bereiken met de liefde van God, zijn Waarheid en Zijn Woord.

 Wij geloven dat de Bijbel van kaft tot kaft de enige waarheid is, geschreven door Gods Geest zelf.

 Dat het Woord van God nog niets aan kracht of echtheid heeft ingeboet.

 Dat God vroeger, heden en tot in eeuwigheid dezelfde liefdevolle, almachtige God zal zijn.

 In de volwassen waterdoop door gehele onderdompeling van het lichaam.

 In de doop in de Heilige Geest en al zijn gaven.

 Dat de Heilige Geest van God net als vroeger, nu nog steeds dezelfde is zoals de Vader en Zoon en kan daarom in de gemeente beweegt zoals Hij wilt.

 Dat de opdracht, die Jezus Christus aan zijn discipelen gaf, nu nog steeds voor ons geldt. Namelijk om het evangelie te verkondigen in de stad Helmond.

 Dat God zijn belofte aan zijn volk Israël zal nakomen.