Uw gift aan god

Gift voor Gods koninkrijk

Alles wat we met elkaar doen, betalen we door vrijwillige giften. U kunt ons steunen om het werk van God te blijven doen door uw gift of tiende, onder vermelding waarvoor het is, te storten op onderstaande rekening nummer. Uw gift wordt gebruikt voor - naast de kosten voor de huur van ons pand en de reiskosten van onze voorganger naar onze leden – o.a. het evangelisatie team en de materialen die zijn nodig hebben (zoals flyers). Ook worden onze leden, die door omstandigheden het zwaar kunnen hebben, een handje geholpen.

Uw gift . wordt dus altijd besteed aan het Koninkrijk van God en vanuit onze liefde voor onze naasten.

Stichting Evangelische gemeente Nehemia
KvK-nummer: 66485525
Reknr.: NL11 INGB 0007 601615

Neem contact met ons op!

Openingstijden

Bijbelstudie (even weken)
- woensdag: 19.00 - 21.00
Bidavond (oneven weken)
- woensdag: 20.00 - 22.00
Zondagsdienst
- zondag: 10.30 - 12.30